Florencie

mapka
Florencie je označována jako kolébka italské renesance a považována za hlavní evropské město umění. Dějiny města jsou spojeny se slavnými jmény středověku, jako je například Dante, Michelangelo, Galileo, Botticelli či Machiavelli. Jejich a mnohá další umělecká díla najdete v řadě zdejších muzeí, galerií a kostelů.
Florencie, jež se stala metropolí Toskánska, se rozkládá na řece Arno. Město bylo založeno v roce 59 př. n. l., v raném středověku se stalo městským státem a 13. a 14. století pro něj bylo dobou vrcholného rozkvětu. Vládu nad Florencií získala tehdejší mocná bankéřská rodina Medicejů. Jejich zásluhou rostla vzdělanost a Florencie se stala kosmopolitním a kultivovaným evropským městem. V 15. století se Florencie proměnila v pokladnici renesančního umění a v kulturní centrum celé severní Itálie. Historické centrum města je od roku 1982 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.