Praktické informace - Consultour - specialista na Itálii

Důležité kontakty Itálie

Pomoc českým občanům v nouzi

MZV při pomoci českým občanům v těchto situacích vychází především z Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích publikované pod č. 32/1969 Sb. (zejména čl. 5, odst. a) a ve smyslu této úmluvy chrání zájmy českých státních příslušníků v cizině. Podle kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v platném znění, MZV zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí. V souladu s vnitřními předpisy MZV zastupitelský úřad ČR v zahraničí poskytne pomoc občanu ČR, který se v době svého přechodného pobytu v cizině ocitl v nouzi v důsledku události hodné zvláštního zřetele a není schopen řešit svoji situaci bez této pomoci, a to na základě žádosti o pomoc ze strany občana nebo jeho osoby blízké.

Pravidla pro poskytnutí pomoci v nouzi najdete na internetových stránkách MZV ČR www.mzv.cz. Pomoc v nouzi se uplatňuje dle konkrétního případu a potřeb.

ČESKÉ ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY V ITÁLII


Naše ambasáda může pomoci českým občanům hlavně v případech nepravdivého obvinění z trestného činu a v jiných případech, kdy jsou porušována práva českého občana.

Velvyslanectví Řím
adresa Ambasciata della Repubblica Ceca
Via dei Gracchi 322, 00192 Roma, Italia
tel 003906/3244459-63,3609571,KO-36095741
fax 003906/3244466
e-mail rome@embassy.mzv.cz
Titulář PhDr. Hana ŠEVČÍKOVÁ
Funkce velvyslankyně
Působnost úřadu diplomatická a konzulární pro Italskou republiku a Maltskou republiku
Časový posun 0 hod.
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 07.45 - 16.15
úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 08.00 - 12.00

Itálie - Generální konzulát Miláno
Italská republika generální konzulát Miláno - Consolato Generale della Repubblica Ceca
Via G.B.Morgagni 20 - 20129 Milano Italia
tel 003902/29403007,29403051, KO-29409870
fax 003902/29404401
e-mail milan@embassy.mzv.cz
Titulář Ing. Josef Molata
Funkce generální konzul
Působnost úřadu konzulární pro sever Italské republiky, tj. kraje Piemont, Ligurie, Lombardie, Aosta, Toskánsko, Emilia-Romagna, Benátsko, Furlansko-Julské Benátsko, Tridentsko-Horní Adiže
Časový posun 0 hod.
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 07.45 - 16.15
úřední hodiny pro veřejnost pondělí - pátek 09.00 - 12.00

Benátky - konzulární jednatelství
(červen - srpen)

Venezia - Corte Contarino 1583/A
tel.: (041) 5210383
fax: (041) 5210319


Neapol - honorární konzulát
Consolato Honorare della Republice Ceca
Via Corso Umberto I. 275
801 21 NAPOLI
tel. 081/286119)


Udine - honorární konzulát
Consolato Honorare della Repubblica Ceca
Dr. Paolo Petiziol; Piazetta Antonini 6
330 00 Udine
tel. 0432-509445

Velvyslanectví Itálie v ČR
Nerudova ulice 20, Praha 1
tel. 233 080 111

TELEFONOVÁNÍ


Telefonní karty (carta nebo scheda telefonica) prodávají v barech, u novinových stánků a v tabacchi. Nejnovější veřejné automaty mají návod k obsluze ve čtyřech světových jazycích (italštině, angličtině, francouzštině a němčině). Jazyk se volí stisknutím pravého horního tlačítka. Telefony najdete i v barech a restauracích. Ve větších městech objevíte telefonní hovorny (Telefoni), kde vám přidělí kabinku. Hovor uhradíte při odchodu. Za tuto službu se neúčtuje sice žádný poplatek, avšak ověřte si sazby za hovory.

Po Itálii je mnoho telefonních automatů, které jsou jak na mince, tak i na telefonní karty.
Telefonní kartu si zakoupíte v hodnotách 2,58 nebo 5,16 €. Karta je obdélníková a v pravém horním rohu má perforovaný růžek, ten vám značí neporušenost karty. Před použitím růžek odtrhněte, na kartě máte vizuálně a přehledně naznačenou, kterou stranou zasunete kartu do přístroje. Nejprve ovšem zvedněte sluchátko, aparát se vám ohlásí oznamovacím tónem a vyzve vás k vhození mince nebo k zasunutí telefonní karty. Po vložení se vám karta ohlásí a ohlásí aktuální stav svojí hodnoty.
Po skončení hovoru kartu vyjměte, pokud náhodou zapomenete, přístroj vám dá pípáním zvukové znamení, že máte kartu odebrat.

V Itálii jsou tři operátoři mobilních telefonů - TIM, Omnitel a Wind. Zjistěte si, dříve, než odjedete do Itálie, jaké jsou poplatky za spojení u jednotlivých operátorů. U některých je lepší přijímat hovory, u druhých zase volat, u dalších třeba posílat SMS. Mobilním telefonům se v Itálii říká cellulare nebo někdy familiárněji telefonino.

V označených automatech můžete použít také svoje kreditní karty VISA. Doporučujeme telefonovat v době od 22.00 do 8.00 hod. nebo v neděli, kdy jsou poplatky nejnižší. Připomínáme, že z veřejných automatů lze volat do zahraničí přímo. Vytočíte "00420" (tedy Českou republiku) potom předčíslí města, ale bez nuly, např. pro Brno "5" a pak účastnické číslo.