Doprava v Itálii - Consultour - specialista na Itálii

Doprava po Itálii

Itálie má velmi rozvětvenou síť silnic a jízda je nejpříhodnějším způsobem, jak se seznámit s krajinou. Ovšem jsou tu poplatky a benzín je drahý. Pokud se rozhodnete pronajmout si auto, potřebujete platný národní řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičské oprávnění (vydává je Policie ČR). Doprava je v Itálii pravostranná, tak jsme na to zvyklí z České republiky. Zahraniční turisté mohou využít bezplatné pomoci v nouzi od Italského Automobilového Klubu (Automobile Club d´Italia - ACI, Via Marsala 800, Řím, tel: +39 06 49981).

Po cestě raději využívejte odpočívadel, neboť každý týden býváme svědky havárií českých turistů, kteří neodhadnou svoje možnosti. V pátek v noci a v sobotu bývají odpočívadla s občerstvením u benzinových pump (v Itálii "Area servizio") v letní sezóně přeplněná, hlavně toalety, pokud tedy nepotřebujete brát benzín nebo jíst, používejte menších odpočívadel, i zde jsou toalety a nebývá tu tak plno. Tento typ odpočívadel je však pouze v Rakousku, na italské straně se s nimi nesetkáte (respektive pár jich najdete během prvních kilometrů za rakouskou hranicí).

V případě nouze slouží pro tísňová volání dva druhy hlásičů, vzdálené od sebe asi 2 km. Dálnice jsou vybaveny speciální signalizací, která upozorňuje na jakékoli nebezpečí.

Pohonné hmoty natankujte především u nás a než vjedete na italské území - bezolovnatý benzín (95 okt.) stojí v Itálii 1,084 až 1,106 €, nafta 0,884 až 0,891 €, LPG 0,50 €. Pokud chcete alespoň trochu ještě ušetřit,všimněte si, zda u některých stojanů není cedule "Fai da te" ("Obslužte se sami"), kde přijde benzin na 1,062 až 1,067 €, nafta 0,858 až 0,867 €. Jde ale pouze o stojany takto označené.

Použití bezpečnostních pásů je v Itálii povinné, i na zadních sedadlech, pokud tam jsou. Za nerespektování je pokuta 32,80 až 131,20 €. Ve výbavě musí být červený trojúhelník (pokuta nejméně 55 €). Povinné je používat světla při průjezdu tunelem (pokuta 25 €). Podle novely italského silničního zákona s účinností od 07.08. 2002 jste povini svítit kromě obvyklých případů (snížená viditelnost, noc a pod.) zajízdy po dálnici a hlavních mimoměstských komunikacích vždy. Dále mobilní telefony lze používat výhradně se sadou handsfree nebo headset. Telefonování za jízdy 32,80 - 131,20 €. Sankce za opilost jsou uplatňovány při zjištění hladiny alkoholu v krvi vyšší než 0,5 promile.

Rychlostní limity: auto - v obci 50 km/h (s karavanem 50 km/h), na silnici 90 km/h (80 km/h), na dálnici 130 km/h (100 km/h).

Za překročení do 10 km/hod. 32,80 až 131,20 €, 10 - 40 km/hod. 131,20 až 524,79 €, nad 40 km/hod. 328,00 až 10311,99 € a odebrání řidičského průkazu na 1 - 3 měsíce, respektive na 3 - 6 měsíců, je-li řidič držitelem průkazu méně než 3 roky.

Při vyšší hladině alkoholu v krvi činí pokuta od 328,00 až 10311,99 €, případně odebrání ŘP na dobu od 15 dnů do 3 měsíců nebo uvěznění do 1 měsíce. Za opakovaný přestupek během jednoho roku odebrání ŘP na 1 -6 měsíců.

Při převozu kola na zadní stěně kempového přívěsu musí být označeno červeným čtvercem 50x50 cm se čtyřmi červenými odrazkami v rozích.

Na dálnici je zakázán soukromý odtah vozidel. Za umístění botičky na auto se platí pokuta 25 až 65 €. Ve městě je přejíždění z jednoho pruhu do druhého v jednom směru zakázané. V zimním období je většinou povinné použité sněhových řetězů. Italská policie nerozlišuje přestupky cizinců stejně jako místních řidičů. Do Itálie je zakázán je dovoz pohonných hmot v rezervních kanystrech, nebezpečných zvířat, nástrojů, léků a syrového masa. Psi a kočky musí mít veterinární potvrzení od našeho veterináře s vyznačením, že bylo očkováno proti vzteklině. Potvrzení nesmí být starší 20 dnů a musí být přeloženo do italštiny. Psi na veřejnosti musí mít náhubek a být na vodítku.