INFO Covid 19 - Consultour - specialista na Itálii
Aktualizace ke dni 29.11.2021:

Od 6. prosince 2021 platí v Itálii nová pravidla, která se promítnou do lyžařské sezóny. Itálie nadále rozlišuje čtyři barevné zóny v závislosti na vývoji epidemiologické situace v regionech.
 1. bílá a žlutá zóna – platí stávající podmínky, tj. lyžovat mohou všichni držitelé green pass (očkovaní nebo uzdravení nebo negativně testovaní)
 2. oranžová zóna – lyžují pouze očkovaní a uzdravení
 3. červená zóna – zastavení provozu lyžařských středisek pro všechny
Děti do 11,9 let jsou od povinnosti prokazování se aplikací/tištěnou verzí green passu osvobozené. Ve všech italských regionech bez ohledu na barevné schéma však platí, že vstup na kulturní a společenské akce, do barů, restaurací a wellness center je umožněn pouze osobám plně očkovaným nebo vyléčeným, negativní výsledky testů se za tímto účelem již neuznávají. Vyjímkou jsou hotely a obchody, ty prozatím umožňují pobyt/vstup i osobám s negativním testem (ne starším než 48 hodin u antigenních, 72 hodin u PCR).
Více informací o pravidlech a opatřeních spojených s pobytem v jednotlivých zónách naleznete ZDE.
Obecné, avšak aktualizované informace a doporučení týkající se lyžařské sezony 2021/2022 v Itálii doporučujeme sledovat také ZDE.

Aktualizace ke dni 26.11.2021:

Na cestu do Itálie z ČR je potřeba splnit DVĚ podmínky:
 1. EU Certifikát (v digitální či papírové podobě - o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění)
 2. PLF formulář
Platnost testů: 48 hod pro antigenní, 72 h pro PCR.


Děti mladší 6 let nemusejí mít test. Děti a osoby od 12 let musí od 06. 12. 2021 do 15. 01. 2022 mít EU COVID-19 certifikát potvrzující výhradně očkování nebo vyléčení z prodělané nemoci COVID-19 pro veškeré společenské, kulturní, sportovní činností v zemi, např. vstupy do muzea, restaurací, barů, na kulturní a sportovní události, diskotéky.

Co se týče možnosti přístupu do lyžařských středisek, informaci ověřujeme, čeká se na upřesnění italské strany.

EU COVID certifikát, který potvrzuje očkování, vyléčení anebo i negativní výsledek testu umožní pouze ubytování v hotelu a stravování výlučně v něm, cestování po železnici a užívání místní veřejné dopravy. Platnost EU certifikátu je snížena na devět měsíců (ze 12). Na děti do 12 let věku se nevztahuje (tj. od 12. narozenin již ano) - tato opatření budou platit ve všech italských regionech. Doporučujeme proto, aby turisté ve výše zmíněném období navštěvovali Itálii s výše uvedeným EU certifikátem (očkování/uzdravení).

Aktualizace ke dni 22.11.2021:

Pro osoby tranzitující přes Rakousko platí od 22.11.2021 povinnost prokázání bezinfekčnosti předložením certifikátu o dokončeném očkování, prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech nebo negativním PCR testu (max.72h starým). Tato povinnost neplatí pro tranzit bez zastávky (kromě nutné zdravotní) při průjezdu zemí.
Aktuální informace ke Covid-19 opatřením v destinaci ITÁLIE (aktualizace ke dni 12.11.2021):

CESTOVAT DO DESTINACE MŮŽE:
 • osoba s ukončeným očkováním (14 dní po vakcinaci), nutné prokázat se certifikátem (v aplikaci nebo v tištěné podobě)
 • osoba, která prodělala Covid-19 (maximálně 180 dní), nutné prokázat se certifikátem (v aplikaci nebo v tištěné podobě)
 • osoba, která má negativní PCR test (max. 72h), nebo antigenní test (max. 48h), nutné prokázat se certifikátem (v aplikaci nebo v tištěné podobě)
 • Dítě do 5,99 let nemusí bezinfekčnost prokazovat


POZOR: Pokud se cestující neprokáže některým z uvedených certifikátů, nebo nespadá pod výjimky, následuje povinná pětidenní karanténa, na jejímž konci je vyžadován opětovný test (PCR nebo antigenní).


CESTUJÍCÍ MUSÍ VYPLNIT PŘED VYCESTOVÁNÍM DO ITÁLIE PŘÍJEZDOVÝ PLF FORMULÁŘ:
 • k dispozici na adrese: https://app.euplf.eu/#/
 • nezletilé osoby mohou být připsány k formuláři dospělé osoby
 • po vyplnění obdrží cestující na svou e-mailovou adresu QR kód, kterým je třeba se prokázat při vstupu do destinace


Upozorňujeme, že bezpečnostní opatření platí rovněž v restauračních zařízeních, na kulturních akcích, ve wellness centrech, muzeích, skiareálech atd., a mohou být kdykoliv změněny dle aktuálního nařízení. Zde je nutné prokázat svou bezinfekčnost. Cena antigenního testu je 18 – 22 EURO/os.


NÁVRAT DO ČR:
 • osoby musí oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici pomocí příjezdového formuláře, k dispozici zde: https://plf.uzis.cz/
 • před vstupem nebo maximálně 5 dnů po návratu do ČR je nutné podrobit se PCR/antigennímu testu, tato podmínka neplatí pro:

  osoby s dokončeným očkováním
  osoby, které s potvrzením o prodělání nemoci Covid-19
  děti do 12 let

UPOZORŇUJEME, že tato opatření se mohou kdykoliv měnit a závisí na rozhodnutí vydaném vládou Itálie nebo České republiky a cestovní kancelář nenese odpovědnost za jejich dodržování.AKTUÁLNĚ

2.11. 2021

PŘÍJEZD DO ITÁLIE - VSTUPNÍ PODMÍNKY:

Všem zájemcům o příjezd do Itálie doporučujeme konzultaci dotazníku na stránkách italského ministerstva zahraničí (www.esteri.it) - odkaz v kapitole Vstup a transit níže.
Další informace - rozcestník https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
Na cestu do Itálie z ČR je potřeba splnit DVĚ podmínky:
1) EU Certifikát (v digitální či papírové podobě - o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění)
2) PLF formulář.

Aktualizace: Změna ohledně času platnosti testů v Itálii: 48 hod pro antigenní, 72 h pro PCR.
Děti mladší 6 let nemusejí mít test. Děti a osoby od 12 let musí mít testy nebo Eu certifikát pro některé aktivity uvnitř Itálie, od 1.9. i pro dálkovou přepravu (letadla, lodě, dálkové autobusy) - viz kap. Opatření níže.
Před Vaší cestou doporučujeme si vyplnit informační dotazník MZV Itálie - viz kapitola 1 - www.esteri.it - pomůže Vám zkontrolovat požadavky na cestu a rovněž zde najdete požadavky pro cestování do Itálie např. transitem přes jiné země.

Pozor: množí se případy českých občanů pozitivně testovaných v Itálii, doporučujeme být připraveni na to, absolvovat karanténní pobyt v Itálii do obdržení negativního testu a možnosti se vrátit do ČR.Pro dodatečné otázky a po pečlivém přečtení pokynů můžete volat Hotline MZV pro cestování č. 222 264 222.

1. EU certifikát: Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s EU Certifikátem (- od 6 let - podrobnosti níže v kapitole 1). Od 6. 8. je tento certifikát požadován pro některé další aktivity v Itálii (je vyžadován od 12 let věku, tj. u dětí do 11 let není potřeba, pokud jsou v doprovodu osob s certifikátem - podrobnosti níže v kapitole 3 - Opatření).
V případě certifikátu potvrzujícího negativní výsledek testu je platnost v Itálii 48 hodin u antigenní testů, 72h u PCR testu.

2. Formulář: Cestující mají povinnost vyplnit digitální elektronický formulář (podrobnosti níže).


Pouze pokud nejste schopni prokázat se EU Certifikátem musíte se nahlásit se na místní zdravotnické zařízení ASL a nahlásit adresu vaší karantény.
Jak najít "své" ASL: do google vyhledávače zadejte "ASL" a místo, kde jste se ubytovali (ve velkých městech ulici).
Výjimky pro cesty z pracovních a jiných nezbytných důvodů zůstaly zachovány (viz níže a odkaz www.esteri.it).

VSTUPNÍ PODMÍNKY - PLF formulář a EU Certifikát:
1) Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF), který je k dispozici na adrese https://app.euplf.eu/#/ Nezletilé děti mohou být registrovány v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou. Ve formuláři jsou uváděny základní informace o plánované cestě, telefonický kontakt a adresy míst pobytu v Itálii. DPLF musí být vyplněn před odbavením pro let, nicméně číslo sedadla lze editovat později. Na webových stránkách italského ministerstva zdravotnictví je v angličtině k dispozici návod na vyplnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu dPLF ve formátu PDF a také jako individuální QR kód, kterým je povinen se při nástupu do dopravního prostředku prokázat (přímo ze smartphonu nebo vytištěnou PDF verzí). Pouze ve výjimečných případech, například při nemožnosti přístupu k potřebné technologii, bude umožněno se i nadále prokázat vytištěným čestným prohlášením (https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html ).
2) EU CERTIFIKÁT: Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s certifikátem covid-19 (jako rovnocenné jsou uznány i národní certifikáty států EU, Kanady, UK, Japonska, Izraele a USA). Certifikát může být vydán v digitální nebo papírové podobě. Musí být v italštině, angličtině, francouzštině nebo španělštině a osvědčovat jednu ze tří níže uvedených skutečností:
a) ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny ( pozor, v případě dvoudávkového schématu očkování počítáno až od druhé dávky!) Itálie uznává vakcíny schválené EMA, Covishield (Serum Institute of India) v licenci AstraZeneca; R-CoVI (R-Pharm) dle licence Astra Zeneca a Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz) vyrobená dle licence AstraZeneca.
b) negativní PCR nebo antigenní testy (provedené výtěrem z nosohltanu, ne ze slin atp.). Antigenní testy nesmí být starší 48hodin, PCR 72h. Výjimku z testu mají děti mladší 6 let. Děti starší 11 let, tj. od 12. narozenin musí mít EU certifikát např. při vstupu do vnitřních prostor restaurací, zábavních parků atp.
c) prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu)
Certifikát ČR o očkování, testu nebo prodělání onemocnění covid-19 si můžete stáhnout zde https://ocko.uzis.cz/.
POZOR: Pokud se cestující neprokáže některým z uvedených certifikátů, nebo nespadá pod výjimky, následuje povinná pětidenní karanténa, na jejímž konci je vyžadován opětovný test (PCR nebo antigenní). V tomto případě platí povinnost nahlásit se místnímu zdravotnickému zařízení ASL.
Jak najít "své" ASL: do google vyhledávače zadejte "ASL" a místo, kde jste se ubytovali (ve velkých městech ulici). Můžete se hlásit telefonicky, nebo se nahlásit prostřednictvím e-mailu. Doplňujeme, že některé regiony mají vlastní online formulář pro ASL k vyplnění zde: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5371&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto . V tomto případě už nemusíte volat nebo posílat e-mail. Zastupitelský úřad neprovádí za občany registraci na ASL.

Rozšíření vyžadování povinnosti prokázat se zeleným COVID-19 certifikátem (Green Pass) platí v celé IT pro osoby nad 12 let věku od 6. 8. t. r. Potvrzení je vydáváno
buď 1) po podání první dávky anti-COVID vakcíny, přičemž platné bude od 15. dne po podání až do data dokončení vakcinačního cyklu (v případě dvoudávkové vakcíny). Po kompletním naočkování bude mít certifikát platnost devět měsíců;
nebo 2) po zotavení z infekce Sars-CoV-2 (platí šest měsíců);
nebo 3) po provedení rychlého molekulárního nebo antigenního testu s negativním výsledkem na Sars-CoV-2 (s platností 48 hodin).
Výše uvedená dokumentace je od 6. 8. vyžadována pro přístup k následujícím činnostem a do následujících míst:
- Stravovací služby poskytované jakýmkoli zařízením s vnitřním stolováním;
- Veřejně přístupná představení, sportovní akce a soutěže;
- Muzea, další kulturní instituce a výstavy;
- Plavecké bazény, plavecká centra, tělocvičny, týmové sporty, wellness centra, taktéž v rámci ubytovacích zařízení u vnitřních aktivit;
- Festivaly a veletrhy, kongresy a sjezdy;
- Lázně, tematické a zábavní parky;
- Kulturní centra, společenská a rekreační centra, s omezením na vnitřní aktivity a s výjimkou dětských vzdělávacích center, letních táborů a souvisejících stravovacích činností;
- Herny, sázkové kanceláře, bingo a kasina;
- Veřejné konkurzy;
- Podnikové jídelny;
- Hotelové restaurace pro ty, kteří nejsou ubytovaní.

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jím. Rovněž doporučujeme sledovat odkazy uvedené na této stránce a svou cestu si řádně plánovat. Dopravci mají právo odmítnout cestujícího, pokud nesplňuje požadavky na cestu, v případě pochybností doporučujeme jej kontaktovat.
Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.
Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) informuje orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.
Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.
Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.


NÁVRAT do ČR
Itálie - země s nízkým rizikem nákazy COVID-19 (zelená)
Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.
Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí:
a) antigenní test (RAT), který není starší než 48 hodin od data provedení, a to formou písemného potvrzení vystavené osobou oprávněnou provádět tento test v zemi, ve které byl proveden, nebo formou certifikátu o testu, který je vydáván podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu;
b) RT-PCR test, který není starší než 72 hodin od data provedení, a to formou písemného potvrzení vystavené osobou oprávněnou provádět tento test v zemi, ve které byl proveden, nebo formou certifikátu, který je vydáván podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu.

VÝJIMKY PRO:
I) Očkované osoby:
1) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;
2) s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;
Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!
II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:
a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář
nebo
b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.
III) Děti do dovršení věku 12 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.
DALŠÍ VÝJIMKY Z TESTŮ A PŘÍJEZDOVÉHO FORMULÁŘE PRO:
a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
b) osoby, které jsou oprávněny vstoupit na území České republiky, které
i) tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku pozemní cestou,
ii) cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin; v případě cest ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České republiky podle tohoto bodu, kromě tranzitu, cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě III.10
iii) cestují pozemní cestou přímo do nebo přímo ze sousedních zemí na dobu nepřesahující 24 hodin; v případě cesty hromadným dopravním prostředkem přímo do nebo přímo ze sousedních zemí na dobu nepřesahující 24 hodin platí pouze povinnost disponovat před cestou výsledkem testu, kterým může být i výsledek RAT testu
c) akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných Českou republikou a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí České republiky cestující do nebo z České republiky za služebním účelem, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,
d) nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení
e) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje,
f) příslušníky Vězeňské služby nebo policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,
g) přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému.
Časté otázky a odpovědi týkající se cestování a COVID 19.

Jak to bude s cetováním do Itálie?
Věříme, že brzy dojde ke zklidnění situace, šíření nákazy bude díky nynějším opatřením zpomalovat. Vývoj situace pečlivě monitorujeme a budeme se pečlivě řídit veškerými instrukcemi zodpovědných orgánů.

Mohu dovolenou stornovat?
Bude-li v době konání zájezdu vydán Ministerstvem zahraničních věcí ČR zákaz cestování do cílové oblasti nebo bude tato oblast uzavřená příslušnými místními úřady, má zákazník v souladu se zákonem právo na vrácení peněz.
V případě uzavření hranic ČR, IT nebo jiného tranzitního státu z důvodu nemoci Covid, bude CK Consultour vracet celou uhrazenou částku.

Mohu zájezd zrušit, když budu mít strach na dovolenou odjet?
Stornovat nyní můžete, ale vzhledem k tomu, že samotná obava z budoucího možného výskytu koronaviru (či jiné nemoci), není důvodem pro uznání bezplatného odstoupení od smlouvy, bude se k odstoupení od Smlouvy o zájezdu přistupovat dle zákona a našich Všeobecných smluvních podmínek, tedy budou aplikovány stornopoplatky.

Co kdybych odjel na dovolenou a byla tam vyhlášena karanténa?
CK by se v takovém případě řídila pokyny a rozhodnutími daných úřadů, přičemž by Vám samozřejmě poskytla nezbytnou součinnost. V případě, že v místě Vašeho pobytů bude vyhlášena karanténa, kontaktujte nás a zároveň i asistenční službu Vaší pojišťovny.

Aktuální informace o cestování:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
Všichni cestující by si před cestou do Itálie měli vyplnit čestné prohlášení, viz bod 2 v tomto odkazu MZV IT:
https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
Formulář pro cestu do Itálie - od 9.7. - AN (PDF, 40 KB)

Pro jakékoli Vaše další dotazy jsme tu pro Vás.
Pokud chcete sledovat aktuální vývoj v Itálii s námi, zalajkujte si naši stránku na Facebooku.