Vážení klienti a provizní prodejci,

na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14.března 2020 došlo k dočasnému uzavření CK CONSULTOUR.
V důsledku tohoto opatření nejsme nyní schopni reagovat na Vaše telefonní a emailové požadavky.
Ty začneme postupně vyřizovat až po pominutí těchto opatření, tedy nejdříve po 04.05. 2020.
V urgentních případech je možné zaslat požadavek na email info@consultour.cz.
Děkujeme za Vaše pochopení.

TÝM CK CONSULTOUR


Rozšíření koronaviru COVID-19 v Itálii a stanovisko CK CONSULTOUR

Vážení klienti,

situaci ohledně výskytu koronaviru v některých oblastech Itálie pro Vás velmi intenzivně a pečlivě monitorujeme. Průběžně sledujeme celou situaci v součinnosti s MZV ČR a také spolu s našimi italskými partnery na místě. V tuto chvíli, lyžařská střediska fungují dle našich informací bez omezení, žádné zájezdy tedy aktuálně nerušíme. Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje cestovat do oblastí, ve kterých byla vyhlášena karanténa, jejich aktuální seznam, spolu s aktualizovanými informacemi o výskytu koronaviru naleznete na webových stránkách MZV ČR nebo v tomto odkazu:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/italie_rozsireni_epidemie_koronaviru.html

V tuto chvíli tedy naši klienti mají možnost na základě vlastního uvážení svojí lyžařskou dovolenou stornovat, avšak výše storno poplatku se řídí našimi VSP, které jsou k dispozici zde:

https://www.consultour.cz/dokumenty/VSP%20nov%C3%A9%20k%201.7.2018.pdf

Klienti, kteří mají zakoupené cestovní pojištění a chtějí uplatnit storno zájezdu, nechť se, prosím, informují na možnosti plnění u konkrétní pojišťovny. Izolace / karanténa se totiž netýká žádného z lyžařských středisek, týká se aktuálně pouze oblastí jižní Lombardie. „Pokud se zákazník s ohledem na zprávy v médiích obává vycestovat, má pochopitelně právo, se zájezdu nezúčastnit. Obava zákazníka o své zdraví nebo o svou bezpečnost není ale bez dalšího důvodem k odstoupení zákazníka od smlouvy bez úhrady smluvního stornopoplatku.“ (zdroj: ACK ČR, článek: https://www.ackcr.cz/tiskove-zpravy/cestovni-kancelare-si-s-dopady-koronaviru-na-cestovani-poradi/).

Situaci budeme pro Vás sledovat i nadále sledovat a průběžné aktualizace naleznete opět zde.
TÝM CK CONSULTOUR

25. 02. 2020 08:30


Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že celou situaci pro Vás sledujeme každý den, každou hodinu.
V tuto chvíli, dosud nedošlo k rozšíření karentény, která by jakkoliv zasahovala do některého z námi prodávaných lyžařských středisek.
Rádi bychom se touto cestou také vyjádřili k článku, který vyšel na stránkách MMR, jehož plné znění naleznete zde: http://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus a na nějž se také často dotazujete a odvoláváte. Článek hovoří o tom, že klient má nárok na odstoupení od smlouvy bez zaplacení storno poplatků v případě, že v místě pobytu, nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly mimořádné okolnosti a pokud mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu. Jak už bylo uvedeno výše, k mimořádným okolnostem - k uzavření hranic, nebo k vyhlášení karantény, která by naše klienty v čerpání dovolené omezila, dosud nedošlo ani v lyžařských střediscích, ani v jejich bezprostředním okolí. Pokud se situace změní, jsme připravení na ní reagovat, proto také věnujeme monitorování celé záležitosti mimořádnou péči. V tuto chvíli však bohužel stále platí, že rozhodne-li se klient necestovat, podléhá odstoupení od smlouvy VSP a výše storno poplatku je dána právě jimi.

Rozhodnou-li se klienti podstoupit zájezd jiné osobě, která všechny jeho náležitosti akceptuje a v plném rozsahu přijímá, nebudeme v tomto případě účtovat žádné administrativní poplatky za změnu.

Situaci budeme pro Vás sledovat i nadále a průběžné aktualizace naleznete opět zde.
TÝM CK CONSULTOUR

27. 02. 2020 12:00

Aktuální informace z oblasti Val di Sole v ČJ: https://www.valdisole.net/IT/Koronavirus-ve-Val-di-Sole/

Aktuální informace z oblasti Trentino v ČJ: https://www.visittrentino.info/cs/clanky/prakticke-informace/informace-coronavirus

Aktuální informace z oblasti Livigno v ČJ: https://www.livigno.eu/en/news/koronavirus-aktualizace